Afskærmning for venstresvingsspor

Når trafikregulering foretages ved lyskryds, kan det senere vise sig nødvendigt at lave en regulering af venstresvingsspor på grund af øget trafikmængde.
 
Randals Flex helleanlæg har vist sig som en effektiv løsning i denne forbindelse. Både på grund af de lave etablerings-omkostninger og anlæggets robusthed.

Fordele:
  • Robusthed
  • Billig at etablere
  • Lette at flytte
Afskærmning for venstresvingsspor 
Afskærmning for venstresvingsspor