2-sporede indsnævringer fra vejmidte

I forbindelse med udviklingen af bymæssig bebyggelse og trafikale forandringer kan det være en fordel, hurtigt at kunne etablere en 2-sporet indsnævring – det kan også være i forbindelse med omlægning af vejbaner.
 
Uanset om det skal være en permanent løsning eller en midlertidig løsning har anlægget en række fordele.

Fordele:
  • Genanvendelse
  • Hurtig etablering
  • Ingen kantstens- eller vejarbejde
2-sporede indsnævringer fra vejmidte 
2-sporede indsnævringer fra vejmidte