Indsnævring til et spor / Spærring af spor

Indsnævring til et spor anvendes typisk hvor trafikintensiteten er lav, og hvor der er behov for at sikre de bløde trafikanter, børneområder, eller ensretning.

Randals Flexhelle har her en absolut styrke. Udover at der kan være mange anlæg, hvor vejene forandrer sig, og det derfor er relevant, at helleanlægget nemt kan fjernes eller flyttes – så er det meget enkelt at imødekomme forskellige behov med et enkelt udvalg af Randals Flex helleanlæg.

Fordele:
  • Hurtig etablering
  • Billig etablering
  • Billig genetablering af oprindelig vejbane
  • Hurtig og enkel reparation
  • Let at placere
Indsnævring til et spor / Spærring af spor 
Indsnævring til et spor / Spærring af spor 
Indsnævring til et spor / Spærring af spor