Midlertidige og permanente løsninger

Randals Flex helleanlæg giver kommunen den fordel, at anlæggene kan genanvendes. Det betyder, at de midlertidige løsninger ikke er en kortsigtet investering.

Det betyder ligeledes, at kommunen kan benytte anlæggene, når der er brug for en ”hurtig” indsats i forhold til en opstået eller akut trafikreguleringssituation.

Anlægget er en enkel og prisbillig løsning, og ofte viser det sig, at anlægget fint kan udgøre en permanent vejreguleringsløsning.
Midlertidige og permanente løsninger 
Midlertidige og permanente løsninger 
Midlertidige og permanente løsninger