Fleksibilitet

  • Vejregulering med Randals Flex helleanlæg kan testes og tilpasses
  • Anlægget kan være midlertidigt og genanvendes
  • Anlægget kan nemt fjernes ved reparation af vejen
  • Ingen kantstensreparationer
  • Anlægget kan i sin udformning tilpasses arkitektoniske krav f.eks. med brosten eller fliser mv.
  • Skiltningen på en Randals Flex helleanlæg kan ændres, udskiftning foretages hurtigt, da skiltene placeres i en holder
  • Hurtig placering – ensbetydende med: Kort afbrydelse af trafikken
Fleksibilitet 
Fleksibilitet