Økonomi

  • Ingen anlægsomkostninger
  • Randals Flex helleanlæg er langt billigere end at anlægge en permanent løsning
  • Ingen projekteringsomkostninger
  • Lav vedligeholdelsesomkostning sammenlignet med permanente anlæg
  • Ingen reetableringsomkostninger hvis anlægget viser sig at skulle ændres
  • Mulighed for at benytte Randals Flex helleanlæg – fra lager – og dermed bedre udnyttelse af anlægsinvesteringerne, samt hurtig etablering af nye anlæg
Økonomi 
Økonomi